Om Oss

NÅGRA ORD OM OSS

90 minuters solenergi som når jordens yta räcker för att möta världens energibehov under ett helt år. Det är en hisnande tanke men också något som kan driva förändring. Att integrera solel måste bli standard när nya hus byggs eller befintliga renoveras. Det är därför vi är på Swe-Solar Tech, vi jobbar med att utveckla soltekniken och integrera den direkt i byggmaterialen så alla typer av byggnader kan producera hållbar el på bästa möjliga sätt.


Vår företagsgrupp samlar företag med kompletterande kompetens och erfarenhet. Vår gemensamma styrka är att kunna möta behoven i hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknik, till försäljning, installation och optimering. Genom att erbjuda estetiska solcellslösningar för tak och fasader integrerade i byggmaterialen eller monterade på utsidan möter vi dagens kunders behov och gör skillnad för kommande generationer.

ENERGIANALYS

Vi på SweTech Solar tillämpar både moderna och traditionella metoder för att bedöma hur energi används i vår verksamhet som involverar fysisk eller kemisk bearbetning av material och överföring och/eller omvandling av energi.

NYA LÖSNINGAR

Vi har ett nära samarbete med en teknik som omvandlar förnybar el från sol- eller vindkraftsparker till andra energiformer. Detta är känt som Power-to-X (PtX).

GEOTTERMISK BIOMASSA

Geotermisk energi och biomassa är två lovande förnybara energiresurser som kan användas för produktion av värme, elektricitet och biobränslen, vilket möjliggör en minskning av förbrukningen av fossila bränslen och av växthusgasutsläppen.

SOLKRAFT

786

FÄRDIGA PROJEKT

180

GLAD KUNDER

760

NÖJDA ANSTÄLLDA

1100

BÄSTA TJÄNSTERNA

Kontakta Oss

Komma I Kontakt